Impact Investing
met elke pas dichter bij een eerlijke en mooie
wereld waar duurzaamheid een norm is

Fair Capital Partners Impact Investing

Wat is impact investing?
Laat uw vermogen maatschappelijk én financieel renderen

Met Impact Investing investeert u met uw vermogen in bedrijven die tot doel hebben om een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. Een bijdrage aan een maatschappij waarin duurzame ontwikkeling op een sociale manier vooropstaat. En waarin iedereen meedoet en de aarde niet langer wordt uitgeput. Maar waar financieel rendement ook telt.

Door met uw geld in deze bedrijven te investeren, kunt u de wereld mooier en eerlijker maken. Voor uzelf en voor volgende generaties. Dichtbij en tastbaar, samen met inspirerende ondernemers die het verschil maken. Ofwel: investeren met impact.

Investeren met impact

Steeds meer ondernemers starten een bedrijf om deze impact te realiseren. Om positief aan de wereld bij te dragen. Bijvoorbeeld door wasmiddel uit wasnoten te maken in plaats van uit aardolie. Of door softwaretesters met autisme aan te nemen die door hun accuratesse secuur kunnen testen. Ook microkredieten verstrekken om ondernemerschap in ontwikkelingslanden te stimuleren is een mooi voorbeeld van initiatieven met een maatschappelijke missie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Om die wereld mooier te kunnen maken, moeten we een brug slaan tussen mensen met vermogens en maatschappelijke ambitie en duurzame en sociale ondernemers. Bij Fair Capital Partners Impact Investing helpen we u graag om uw vermogen met impact te investeren. Met als doel om uw geld zowel maatschappelijk als financieel te laten renderen. Hoe we dit precies voor u doen, leest u in Onze werkwijze.

Voor wie?

Meer en meer stichtingen, verenigingen, vermogensfondsen en families zien kansen om met investeringen uit hun vermogen een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren en tegelijkertijd rendement te behalen. Daarnaast blijkt ‘geefgeld’ ook ondernemender aangewend te kunnen worden, bijvoorbeeld in de vorm van leningen en participaties, waardoor middelen meer dan één keer ingezet kunnen worden.

Onze missie

Er zijn steeds meer ondernemers die vol overtuiging en met doorzettingsvermogen werken aan producten en diensten die een bijdrage leveren aan een betere wereld. Tegelijkertijd wil een toenemend aantal stichtingen, vermogensfondsen en families op een ondernemende manier het verschil maken. Het is essentieel dat ze elkaar vinden en samenwerken.

Onze visie

Om die betere wereld te realiseren is het nodig verbinding te maken tussen vermogensbeheer en maatschappelijke ambitie. Fair Capital Partners Impact Investing helpt klanten om met impact te investeren. Zo kan hun vermogen zowel maatschappelijk als financieel renderen.

Ons team

Fair Capital Partners Impact Investing bestaat uit een team met meer dan 25 jaar ervaring in impact investeren. Opgedaan bij een van de grotere stichtingen in Nederland die zich inzet voor een duurzame samenleving. In 10 jaar tijd hebben we een portefeuille gebouwd van € 180 miljoen aan investeringen in 70 (inter)nationale bedrijven en fondsen. Ons team heeft uitzonderlijke ervaring met positief financieel rendement in sectoren zoals voedsel, duurzame energie, circulaire economie, microfinanciering en sociale ondernemingen.

Onze werkwijze

Bij Fair Capital Partners Impact Investing helpen en adviseren we u graag om uw vermogen met impact te investeren. Met als doel maatschappelijk en financieel rendement.

Adviseren

Vanuit onze jarenlange ervaring geven we advies over impactfocus, investeringsstrategie, impact investeringsbeleid, inrichting van de organisatie, governance en besluitvorming. 

Kortom, wilt u:
• uw vermogen maatschappelijk én financieel laten renderen?
• investeren in bedrijven die het maatschappelijke verschil maken?
• bijdragen aan een betere wereld voor uzelf en komende generaties?

Contact

Dan wilt u wellicht meer informatie over Fair Capital Partners Impact Investing. Hebt u vragen of wilt u ons persoonlijk spreken? Neem dan contact met ons op via 0294-745300. Of stuur een e-mail naar impactinvesting@faircapitalpartners.nl. We helpen u graag.

Mensenrechten

We maken ons samen met onze klanten sterk voor mensenrechten. Overal en voor iedereen.

Klimaat

Onze investeringen dragen bij aan een schoner milieu en beter klimaat.

Biodiversiteit

Al onze investeringen veroorzaken in 2030 geen verlies van biodiversiteit meer; daar zetten we ons voor in.

Voor het fonds is een essentieel-informatiedocument (EID) opgesteld. Dit is beschikbaar en kunt u opvragen door een mail te sturen aan impact.investing@faircapitalpartners.nl.