Duurzaamheid

Sinds de oprichting in 1990 beleggen wij op maatschappelijk verantwoorde manier. Daarmee stimuleren we al vele jaren duurzame ontwikkeling. Inmiddels is duurzaam beleggen zo succesvol dat er eigenlijk geen redenen zijn om het níet te doen.

Duurzame
ontwikkeling

We volgen de definitie de Verenigde Naties: ‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’ Dat doen we in woord en in daad met het uitgebreide duurzaamheidsbeleid van ASN Bank.

Wij beheren uw geld met respect voor mens, dier en natuur. En met oog voor de toekomst. Want we willen vandaag en ook morgen het verschil maken.

Beleidsdocumenten per pijler

Het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank staat in beleidsdocumenten. Voor elke pijler van het duurzaamheidsbeleid – mensenrechten, klimaat en biodiversiteit – is een beleidsdocument: